GÓP
CHỮ KÝ

Hôn nhân là sự gắn kết của người với người. Chỉ cần là hai tâm hồn đồng điệu và tự nguyện gắn kết bằng sự chân thành, mọi khác biệt về giới tính hay gia cảnh, kinh tế, văn hóa không thể là khuôn mẫu cản trở hạnh phúc của bất cứ ai. Không một khuôn mẫu chung nào có thể áp đặt cho mọi hôn nhân.
Vì bất cứ cuộc hôn nhân nào cũng có thể tự tạo nên dáng hình riêng cho chính mình. Ta từng nghe rất nhiều về chiến thắng của tình yêu và hôn nhân trước những khác biệt về gia cảnh, văn hóa, kinh tế. Nhưng tại sao khác biệt về giới tính lại chưa thể vượt qua? Hôn nhân ngày nay nên có nhiều mẫu hình đa dạng hơn bao giờ hết để đáp ứng mưu cầu yêu thương và cam kết của con người.
Hãy cùng mở rộng góc nhìn về hôn nhân, bắt đầu từ việc tháo gỡ khuôn mẫu giới tính trong hôn nhân hợp pháp.

Đây có phải thứ “người ta” nói

Mọi người đã lên tiếng,
Bạn thì sao?

Bạn có đồng ý hợp pháp hóa

HÔN NHÂN CÙNG GIỚI